[Βιβλιοκριτική] Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης, Ο Χώρος στην αριστερή σκέψη.

Part of : Γεωγραφίες ; No.21, 2013, pages 169-171

Issue:
Pages:
169-171
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης, Ο Χώρος στην αριστερή σκέψη, Αθήνα: 2012, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς | νήσος