Άντρες, γυναίκες, συγγένεια : Ιδεολογία, λόγος και πρακτική στο οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.14, 2008, pages 85-117

Issue:
Pages:
85-117
Parallel Title:
Men, women and kinship : Ideology, discourse and practice on the plateau of Lasithi, Crete
Author:
Abstract:
Στη μελέτη εξετάζεται το σύστημα συγγένειας στο ΟροπέδιοΛασιθίου Κρήτης και ειδικότερα στο χωριό Άγιος Γεώργιος. Στην ανάλυση έμφαση δίνεται στη γυναικοπλευρική συγγένεια, η οποία είναι υποβαθμισμένη και χαρακτηρίζεται τοπικά ως συγγένεια από «γάστρα» ή «γλάστρα», δηλ. κοιλιά. Με δεδομένη την ιδεολογική και πολλές φορές πρακτική ισχύ της πατροπλευρικής συγγένειας, της λεγομένης συγγένειας από «σπόρο» ή «αίμα», γίνεται προσπάθεια να επισημανθούν και να εξηγηθούν οι περιπτώσεις αποκλεισμούή συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες και τελετουργίες των γυ-ναικοπλευρικών συγγενών. Το άρθρο στηρίζεται σε επιτόπια έρευνα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συγγένεια πατροπλευρική, μητροπλευρική, γενιές, ιδεολογία. λόγος, γλάστρα, σπόρος, αίμα, γάμος
Notes:
Το άρθρο προέρχεται από την διευρυμένη και επεξεργασμένη εισήγηση με τίτλο: «Η συγγένεια από γυναίκες σε μια πατρογραμμική κοινωνία. Η περίπτωση του οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης» που παρουσιάστηκε στο Ι' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-7 Οκτωβρίου 2006).