Χορός και ελληνική λαογραφία : Προβληματισμοί και επισημάνσεις

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΒ, 2010, pages 301-313

Issue:
Pages:
301-313
Parallel Title:
Dance and greek folklore : Thoughts and remarks
Section Title:
Ανακοινώσεις
Author:
Abstract:
The article deals with the question of the folklore of dance in connection with the anthropology of dance and ethnochorology as part of the relationship between Greek folklore and anthropology and ethnology. This is the context in which the piece examines the relations between past and present, gender relations and the absence of a complete “embodied picture”, as it were, since there is no linking between the steps and the rest of the movement of thebody, which are matters required of the folklore and of the anthropology of dance.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Χορός, Ελληνική λαογραφία