Ο Laokoon του Lessing και η νεα σημειολογική ώθηση της τραγωδίας

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΔ, No.1, 1992, pages 186-192

Issue:
Pages:
186-192
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Τραγωδία, Θεωρία του δράματος, Θεατρική κριτική, Gotthold Ephraim Lessing