Το προτασιακό θέμα ως λειτουργία του κειμένου

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΔ, No.1, 1992, pages 326-339

Issue:
Pages:
326-339
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Δομή των προτάσεων, Προφορικό λόγος, Γραπτός λόγος