[Βιβλιοκριτική] Ελένη Ψυχογιού, "Μαυρηγή" και Ελένη. Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.14, 2008, pages 269-271

Issue:
Pages:
269-271
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Τελετουργία θανάτου
Notes:
Ελένη Ψυχογιού, "Μαυρηγή" και Ελένη. Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αρ.24, Αθήνα 2008, σχ.8ο, σελ.530, φωτογραφίες, βιβλιογραφία, ευρετήρια, αγγλική περίληψη, συνοδευτικό cd.