[Βιβλιοκριτική] Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος, Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.14, 2008, pages 271-274

Issue:
Pages:
271-274
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Λαϊκός πολιτισμός
Notes:
Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος, Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες, Αθήνα 2009, εκδ. Κριτική. σχ. 8ο, σ. 421.