[Βιβλιοκριτική] Elaine Aston/George Savona Theatre as Sing-system. A Semiotics of Text and Performance

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.1, No.1, 1995, pages 308-311
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
308-311
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεατρική σημειολογία
Notes:
Elaine Aston/George Savona Theatre as Sing-system. A Semiotics of Text and Performance. London/New York, Routledge 1991. Σελ. 203, 4 διαγράμματα, πολυάριθμες ταμπέλλες.