[Βιβλιοκριτική] Anna Matthaiou, Aspects de l’alimentation en Grèce sous la domination ottomane

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.40, No.1, 1999, pages 218-220

Issue:
Pages:
218-220
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Τούρκικες επιδράσεις στο φαγητό στην Ελλάδα
Notes:
Anna Matthaiou, Aspects de l’alimentation en Grèce sous la domination ottomane, edition Studien Zur Geschichte Slidosteuropas 14, Peter Lang, Frankfurt am Main 1997, pp. 390.