[Βιβλιοκριτική] Südosteuropa-Studien, 8. Beiträge zum Bank-und Devisenrecht in Süd-Osteuropa

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.6, No.2, 1965, pages 381-382

Issue:
Pages:
381-382
Section Title:
Reviews of books
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Νόμισμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Notes:
Südosteuropa-Studien, 8. Beiträge zum Bank-und Devisenrecht in Süd-Osteuropa. Südosteuropa-Verlagsgesellschaft, München 1965. S. 136.