[Βιβλιοκριτική] Ακαδημία Αθηνών. Μνημεία της Ελληνικής ιστορίας. Το αρχείον τον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου [Academy of Athens, Monuments of the Greek history, The archive of Alexander Mavrokordatos]

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.6, No.2, 1965, pages 401-405

Issue:
Pages:
401-405
Section Title:
Reviews of books
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου
Notes:
’Ακαδημία ’Αθηνών. Μνημεία τής Ελληνικής 'Ιστορίας. Το Άρχείον τον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου [Academy of Athens, Monuments of the Greek history, The archive of Alexander Mavrokordatos], edited by E. G. Protopsaltis, Athens, 1963, 1965, Volumes I, pp. 407 and II, 285.