[Βιβλιοκριτική] Giuseppe Schirò, Tò Χρονικόν των Τόκκων. Tα Ιωάννινα κατά τάς άρχάς του ΙΕ' αιώνος [The Chronicle of the Tocco Family; loannina at the Beginning of the Fifteenth Century]

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.6, No.2, 1965, pages 413-414

Issue:
Pages:
413-414
Section Title:
Reviews of books
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ιωάννινα τον 15ο αιώνα
Notes:
Giuseppe Schirò, Tò Χρονικόν των Τόκκων. Tα Ιωάννινα κατά τάς άρχάς του ΙΕ' αιώνος [The Chronicle of the Tocco Family; loannina at the Beginning of the Fifteenth Century]. loannina, Editionsof the Society of Epirotan Studies, 1965. Pp. 42, 1 facs.