[Βιβλιοκριτική] Alexandra Krantonelli, Η κατά των Λατίνων Ελληνο-Βουλγαρική σύμπραξις εν Θράκη 1204-1206 [Das griechisch-bulgarische Zusammenwirken gegen die Lateiner in Thrazien 1204-1206]

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.6, No.2, 1965, pages 443-446

Issue:
Pages:
443-446
Section Title:
Reviews of books
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελληνοβουλγαρική σύμπραξη στη Θράκη 1204-1206
Notes:
Alexandra Krantonelli, Η κατά των Λατίνων Ελληνο-Βουλγαρική σύμπραξις εν Θράκη 1204-1206 [Das griechisch-bulgarische Zusammenwirken gegen die Lateiner in Thrazien 1204-1206], Diss.phil. Athen 1964, 105 S., 1 Bl., 1 Faltkarte.