[Βιβλιοκριτική] Dimitris Michalopoulos, Σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας 1923-1928 (Greek-Albanian relations, 1923-1928)

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.27, No.1, 1986, pages 202-203

Issue:
Pages:
202-203
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας 1923-1928
Notes:
Dimitris Michalopoulos, Σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας 1923-1928 (Greek-Albanian relations, 1923-1928), Thessaloniki 1986.