[Βιβλιοκριτική] Wolfgang Libai, Mazedonien zwischen den Fronten: Junger Staat mit alten Konflikten

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.36, No.1, 1995, pages 189-194

Issue:
Pages:
189-194
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μακεδονία
Notes:
Wolfgang Libai, Mazedonien zwischen den Fronten: Junger Staat mit altenKonflikten, Europaverlag, Vienna and Zurich 1993, 147 pp. + 4 maps.