[Βιβλιοκριτική] Kocój Henryk, Obrady Sejmu Wielkiego w swictle relacji posla Austriackiego w Warszawie

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.28, No.2, 1987, pages 406-407

Issue:
Pages:
406-407
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βιενέζικο δικαστήριο, Benedikt de Caché
Notes:
Kocój Henryk, Obrady Sejmu Wielkiego w swictle relacji posla Austriackiego w Warszawie.Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Kraków 1988 (S. 208 ff.).