[Βιβλιοκριτική] Romulus Vulcanescu, Mitologie Romana [ Mythologie roumaine]

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.32, No.2, 1991, pages 366-369

Issue:
Pages:
366-369
Section Title:
Book Reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Romulus Vulcanescu, Mitologie Romana [ Mythologie roumaine], Editura Academiei Republic» Socialiste Romania, Bucarest, 1985, pp. 712.