Αλιάκμων 1997 : στοιχεία από την επιφανειακή έρευνα και την ανασκαφή δυο νεκροταφείων, της ΥΕΧ και ΠΕΣ

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.11, No.1, 1997, pages 31-42

Issue:
Pages:
31-42
Parallel Title:
Aliakmon 1997 : data from the surface investigations and the excavation of two cemeteries of the late bronze age and the early iron age
Author:
Abstract:
The continuing surface investigations in the area of the artificial Lake Polyfitou uncovered a further twenty-seven archaeological sites, twenty-one of which are directly affected by the water of the lake. The number of sites that have been destroyed therefore now totals seventy-one, not including those that have disap­ peared for ever beneath the water.Eight Late Bronze Age cist-graves have been excavated at Kryovrissi, near Kranidia. Anthropomorphic stone stelai had been re-used for the construction of four of them, probably brought here from a nearby plateau. Their height varies between 1.35 m and 2.50 m. They probably date to the Neolithic period and constitute a group of finds unique in Western Macedonia, directly connected with the ideology and the art of the society of that time.A rescue excavation at Kambos, near Frourio, yielded remains of workshops of the Roman period, together with a cemetery and part of a settlement of the start of the Early Iron Age. Significantly, circular, probably vaulted, rock-cut tombs with a dromos have been found here for the first time in Western Macedonia, though it was a common enough type in southern Greece in the Mycenaean period. The pottery that has been collected constitutes a spatially and temporally closed group that is of great value for the study of the art of the period in the valley along the middle reaches of the Aliakmon. The metal finds from this site are also interesting, being both of bronze and of iron.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νεκροταφεία, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες