Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα Ρωμαϊκών χρόνων από την περιοχή Τούμπας Θεσσαλονίκης

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.12, No.1, 1998, pages 205-216

Issue:
Pages:
205-216
Parallel Title:
Roman architectural remains in Toumba, Thessaloniki
Author:
Abstract:
In 1998, has found a Villa Rustica in Toumba Thessaloniki. It is about farmhouse of roman age with storage area, laboratories and residence places.The design is simple. Around a paved yard are the rooms and the laboratories.The functionality and the self-sufficiency of the place, in combination with the presence of the building outside the walls (extra muros), they let us to the conclusion that we have a Villa Rustica. The main period of inhabitation must been placed at the years of Gordian III (238-244 A.D.) and the destruction of the building at the years of Philip I (244-249 A.D.).
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες