Αρχαιολογικές έρευνες στην Εορδαία : ανασκαφή στην «Άσπρη Πόλη» και μια νέα επιγραφή από τον Φιλώτα

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.9, No.1, 1995, pages 39-46

Issue:
Pages:
39-46
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συνέδρια
Notes:
Ο Κ. Μοσχάκης είχε την καθημερινή ευθύνη της ανασκαφής, επικεφαλής ομάδας αρχαιολόγων αποτελούμενης από τους Ζ. Καρανίκου, Ε. Μόσχου, Κ. Παπακώστα και Ν. Παπανικολάου. Η Ευρ.Κεφαλίδου συμμετείχε στην αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής και μελέτησε την επιγραφή από τον Φιλώτα. Τα σχέδια της ανασκαφής ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας των σχεδιαστών του Μουσείου Αιανής Μ. Κρίγκα, Δ. Γκουλιάφα και Α. Κύρινα., Περιέχει κατόψεις και εικόνες