Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1994 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.8, No.1, 1994, pages 197-202

Issue:
Pages:
197-202
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 1994 : the archaic settlement
Author:
Abstract:
In summer 1994, the Aristotle University of Thessaloniki resumed excavationsat Karabournaki. Following a topographical and physical survey of part of the top of the mound, six trenches were dug, some of which yielded the remains of buildings directly below the topsoil. These were brick and stone walls of houses and a paved area, dating to the Archaic period (7th-6th cc. BC), chiefly the Late Archaic (late 6th c.). All the trenches yielded an abundance of pottery, both local and imported, which dates to the 8th to early 5th cc. BC. Of particular note are an Attic black-figure lekythos, two sherds from the bases of Attic black-figure kylikes engraved with the letters BI, and a number of in -scribed sherds, mostly with commercial graffiti. One trench contained many items connected with the modern military history of the area, including the scattered bones of horses from the cavalry units that were stationed here. Despite the limited extent of the excavation and despite the modern military interventions in the area, the initial finds suggest that we are excavating a flourishing settlement that may be identified as the nucleus of ancient Therme.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες