Ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Αινεία

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.8, No.1, 1994, pages 217-222

Issue:
Pages:
217-222
Parallel Title:
Archaeological research at Aeneia
Author:
Abstract:
Ancient Aeneia is identified on a natural table-shaped mound by the seashore, on the southern coast of Megaio Embolo, near Thessaloniki. The 16th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities carried out a rescue excavation at the cemetery of the ancient city and two trial trenches in the area occupied by the city. The excavation at the cemetery yielded 20 graves dating to the second half of the 4th century B.C. The most interesting discovery of this research, however, was a sarcophagus containing a rich female burial dating to the early5th century B.C. The deceased was accompanied by her silver and bronze jewellery, namely silver and bronze bracelets and magnificent bronze beads and pendants, as well as by three small black-figure lekythoi dating to 500-480 B.C. Finally, the trial trenches carried out at the area of the ancient city yielded part of a building whose use dates to the late 4th century B.C.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες