[Βιβλιοκριτική] Featherstone, Kevin; Παπαδημητρίου, Δημήτρης Τα όρια του εξευρωπαϊσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.33, No.115, 2011, pages 95-96

Issue:
Pages:
95-96
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάδα, Ευρώπη
Notes:
Kevin Featherstone /Δημήτρης Παπαδημητρίου, Τα όρια του εξευρωπαϊσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, μτφρ. Ξενοφών Μπαμιατζόγλου, εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2010, 31 I σ., Ο βιβλιοκριτικός έχει θέσει ως τίτλος της βιβλιοκριτικής τον "Ματαιωμένος εξευρωπαϊσμός"