Ρωμαϊκοί τάφοι σε τμήμα του δυτικού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης στην οδό Λαγκαδά

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.5, No.1, 1991, pages 221-234

Issue:
Pages:
221-234
Parallel Title:
Rescue excavation in a part of the west cemetery of Thessaloniki
Author:
Abstract:
The small scale excavation carried out in a lot next to Langada St., revealed 95graves of all types; namely 45 cist graves, built or rock-cut, 32 pit graves, 14 tile graves, 3 vaulted tombs and one burial in an amphora. All the graves contained only a few poor grave-goods or none at all and are dated to the 1st c. B.C. to the 4th c. A.D. The most important find is a group of seven altar-like constructions. A large number of similar constructions has also been found in the east cemetery of Thessaloniki. These grave-altars are made of masonry in various shapes and sizes and they usually mark cist or pit graves that contain a cremation or an inhumation. Usually they are equipped with a libation pipe which, however, does not apply in this case. It is noteworthy that no offerings were found on these constructions.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τάφοι, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες, Ο Κυριάκος Κωνσταντούλας είναι αρχαιολόγος.