Λείψανα βιοτεχνικού χώρου στη Βέροια

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.9, No.1, 1995, pages 71-78

Issue:
Pages:
71-78
Parallel Title:
Remains of a light industrial area in Beroia
Author:
Abstract:
Near the NW end of intramural Byzantine Beroia, in an area that was nonresidential at that time, just to the S of the Middle Byzantine Church of St George built by the notable Grammatikos, a group of hydraulic installations has come to light, consisting of a rectangular cistern, three square shafts, a round well, and several pipes connecting them to each other. The area was roofed, and paved with a rough flag and pebble floor, and the large cistern had been made from re-used materials. All the installations were water-tight. An abundance of pottery from the Early Christian to the Late Byzantine period attests that the place was used over a considerable periodof time. However, the majority of the finds date to the 13th and 14th cc., and the glazed open vessels in particular are quite varied in their typology. The categories that have been distinguished are seen in large centres of production in Byzantine Greece, such as Thessaloniki and Athens, and also, indeed, in Beroia. The two bronzetrachea of Andronikos II found here are also attributed to the Palaeologan period. The quantities of sherds, the presence of wasters, a tripod stilt, and three pieces of lead monoxide, when viewed in association with the typology and the function of the hydraulic installations, suggest that a workshop (probably producing pottery) must have operated here in the Palaeologan period.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βέροια, συνέδρια
Notes:
Περιέχει κατόψεις και εικόνες.