Διοικητήριο '95

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.9, No.1, 1995, pages 203-217

Issue:
Pages:
203-217
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει κατόψεις και εικόνες., Το άρθρο περιλαμβάνει παράρτημα με τον τίτλο '' Αποθήκευση φυτικών προϊόντων σε δημόσιο κτίριο της ύστερης αρχαιότητας: Αρχαιοβοτανική μελέτη στην πλατεία Διοικητηρίου'' της Μαρίας Μαγκαφά της Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.