Τούμπα Θεσσαλονίκης : ανασκαφές στην τράπεζα και το νεκροταφείο

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.9, No.1, 1995, pages 267-276

Issue:
Pages:
267-276
Parallel Title:
Toumba, Thessaloniki : excavations on the table and in the cemetery
Author:
Abstract:
Excavations in Toumba, Thessaloniki, in 1995 focused on parts of the Ancient settlement on the table (19, Kalavryton St. and 11-13, Lotou St.) andon parts of the cemetery (24, Evagora St., 12-14, Ayias Marinas St., and 7,Sfaktirias St.) that date to the Archaic and Classical periods. From the 8th to the 4th c. BC, the cemetery occupied an extensive site to the E and S of the settlement. The predominant type of burial structure is the pit-grave with a covering of schist; and there are a few rare instances of cist graves. Where the bones still survived, they showed that the dead had been buried in a supine position. Most of the burials were accompanied by one or two vessels, rarely three. In some cases, a lozenge-shaped gold mouthpiece survived, together with other items of gold jewellery, and some of the graves contained bronze or gold daggers.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νεκροταφεία, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια, κατόψεις και εικόνες.