Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1995 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.9, No.1, 1995, pages 277-282

Issue:
Pages:
277-282
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 1995 : the archaic settlement
Author:
Abstract:
The excavation at the top of the mound, which is on the former Kodra military camp site, continued, with a view to conducting a horizontal investigation of the ancient settlement. A total of 20 trenches, 4x4 m, were dug, and some of them were found to contain remnants of buildings (stone walls and paved floors) from the latest surviving phase of the settlement, c. 500 BC. These are mainly spaces comprising rectangular rooms for habitation and storage. The latter were found to contain large storage vessels, jars and amphoras, many of them in their original positions. Of the military installations that were here, probably during WW I, the 1995 investigations located barrack walls, a water pipe covered with sheet metal, and other building materials. This year again, bones of cavalry horses were found in abundance buried among the ruins of the ancient settlement. The largest category of movable finds was pottery, predominantly sherds of the Archaic period (7th-6thcc. BC), together with material from the Geometric (8th c.BC) and Classical periods (5th c. BC). Among the inscribed sherds, part of an amphora with a Carian sgraffito inscription is of note. The large numbers and the quality of the movable finds, when viewed in terms of the settlement’s sensitive location in the innermost recess of the Thermaic Gulf and certain other factors too, strongly suggest that this township may be identified as ancient Therme.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αρχαϊκή εποχή, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες