Ανασκαφή στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1995

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.9, No.1, 1995, pages 311-320

Issue:
Pages:
311-320
Parallel Title:
Excavation at Nea Filadelfia
Author:
Abstract:
In view of the laying of the new Thessaloniki-Alexandroupoli railway line, excavations were carried out at Nea Filadelfia, Thessaloniki prefecture, near the ancient settlements in that locality. Traces of Iron Age habitation were found NW of the Bronze Age mound, which yielded local and imported pottery of the Geometric period, as also local handmade pottery of a type also known from other sites in Macedonia.South of the settlement (table) of the historical period, we uncovered the cemetery of the Archaic and Classical periods, which yielded an abundance of Late Archaic burials. The men were buried with their arms (helmet, sword, spearheads) and the women with their jewellery. The mouths of the corpses were covered with lozenges of gold. The custom of placing “Charon’s piece” in the mouth of the dead was particularly common in the 4th c. BC.Some centuries later, a Roman settlement was established at the S end of the cemetery, partially covering it. Two buildings of different dates have been excavated. The older, larger one was built in the 1st c. BC. Both continued to be used until the 4th c. AD.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει κατόψεις και εικόνες.