Το μεταπολιτευτικό κοινωνιολογικό παράδειγμα : άποψη ενός οικονομολόγου

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.32, No.110, 2010, pages 31-43

Issue:
Pages:
31-43
Section Title:
Άρθρα-Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Υπάρχει σημείωση στο τέλος του άρθρου που αναφέρει ότι το β ’ μέρος του άρθρου καθώς και το στατιστικό παράρτημα που συνοδεύει το α ' μέρος, θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος.