Δομικές κρίσεις

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.32, No.110, 2010, pages 90-96

Issue:
Pages:
90-96
Section Title:
Φάκελος
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
οικονομικές κρίσεις
Notes:
Ο Immanuel Wallerstein είναι σήμερα Senior Research Fellow του Πανεπιστημίου Yale. Διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας ( 1994-98) και πρόεδρος της Επιτροπής Γκουλμπενκιόν για την Αναμόρφωση των Κοινωνικών Επιστημών( 1993-95). Οι μελέτες του έχουν ως αντικείμενο την ιστορική ανάπτυξη του παγκοσμίου συστήματος, την κρίση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας καθώς και τις δομές της γνώσης. Μεταξύ των βιβλίων του συγκαταλέγονται το τρίτομο The Modern World System (αναμένεται επανέκδοση), τοUtopistics or Historical Choices for the Twenty-first Century (1998) και το Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms (2001)