[Βιβλιοκριτική] Γεωργιάδου, Βασιλική Η Άκρα Δεξιά και οι Συνέπειες της Συναίνεσης. Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.32, No.110, 2010, pages 99-101

Issue:
Pages:
99-101
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εθνικισμός
Notes:
Βασιλική. Γεωργιάδου, Η Άκρα Δεξιά και οι Συνέπειες της Συναίνεσης. Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2008, 540 σ.