[Βιβλιοκριτική] Πέλλας, Όμηρος Στάλαγκ VI C, Ημερολόγιο της ομηρίας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.32, No.110, 2010, pages 101-105

Issue:
Pages:
101-105
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
στρατόπεδα συγκέντρωσης, Παγκόσμιος Πόλεμος 1939-1945
Notes:
Όμηρος Πέλλας, Στάλαγκ VI C, Ημερολό­γιο της ομηρίας, 'Εκδ. γ', εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2005, Η Ο. Βαρών-Βασάρ είναι ιστορικός και διδάσκει ιστο­ρία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πρόσφατο έργο της Η ενηλικίωση μιας γενιάς, Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, Εστία, Αθήνα 2009.