Το συνέδριο του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την κρίση : αναζητώντας μια ευρωπαϊκή απάντηση

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.33, No.112, 2011, pages 88-90

Issue:
Pages:
88-90
Section Title:
Άρθρα-Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αριστερά κόμματα, οικονομικές κρίσεις, Ευρώπη