Οι εκλογές της 12ης Ιουνίου, το ΑΚΡ και η τουρκική κοινωνία : κάποιες σκέψεις

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.33, No.113, 2011, pages 14-18

Issue:
Pages:
14-18
Section Title:
Έπεα Πτερόεντα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκλογές, Τουρκία
Notes:
Η Έφη Κάννερ διδάσκει στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη συγκρότηση κοινωνικών ταυτοτήτων στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Τουρκική Δημοκρατία.