[Βιβλιοκριτική] Σεβαστάκης, Νικόλας Αλ. Φιλόξενος μηδενισμός. Μια σπουδή στον homo democraticus

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.32, No.108, 2010, pages 84-89

Issue:
Pages:
84-89
Section Title:
Βιβλιοπαρουσιάσεις-Βιβλιοκρισίες-Βιβλιογραφικά δοκίμια
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νικόλας Αλ. Σεβαστάκης, Φιλόξενος μηδενι­σμός. Μια σπουδή στον homo democraticus, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 2008, 387 σ., Ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής διδάσκει πολιτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.