[Βιβλιοκριτική] Μουζέλης, Νίκος Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.33, No.113, 2011, pages 95-96

Issue:
Pages:
95-96
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νίκος Μουζέλης, Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας, Θεμέλιο, Αθήνα 2010, 419 σ., Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στη Στοά του Βιβλίου ( 11 Μαρτ. 2010). Έχει διατηρηθεί εν πολλοίς ο προφορικός τόνος, με την απαραίτητη προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά χωρίς ουσιαστικές αλλαγές