Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης : στερέωση και αποκατάσταση της παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.22, No.1, 2008, pages 307-314

Issue:
Pages:
307-314
Parallel Title:
Acheiropoietos,Thessaloniki : consolidation and restoration of the early christian basilica
Author:
Abstract:
Panayia Acheiropoietos is a typical example of the early Christian three-aisled timber-roofed basilica, with narthex and galleries. It concerns an architectural type with small masonry masses and large openings that seems to have de facto weakness on the N-S axis. As it is turned out from the study of the monument’s masonries, the monument had structural problems from the very beginning, since several times the intense seismic activity of the region shifted horizontally the columns, the longitudinal arcades and the upper parts of the external walls and caused their partial dilapidation.The documentation of the monument, that followed the 1978 earthquake, evidenced the diachronic static weakness of the edifice under seismic strength, testified the composite problem of the static capacity of the monument and pointed to a Consolidation Study, the main aim of which was to strengthen the structural characteristics of the monument that conduced to its maintenance throughout the centuries.This paper presents the innovative interventions which have been applied for the consolidation of the early Christian structure, examines new evidence on the architectural history of the monument, and refers to the main principals and the methodology that have been followed during the decennial consolidation and restoration project of the Acheiropoietos basilica.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συντήρηση και αποκατάσταση, Παλαιοχριστιανική εποχή, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες