Nisus and Euryalus (and Dolon)

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.6, No.1-2, 1989, pages 101-107

Issue:
Pages:
101-107
Parallel Title:
Νίσος και Ευρύαλος (και Δόλων)
Section Title:
Μελέτες-Articles
Author:
Abstract:
Ή επιχείρηση του Νίσου καί του Εύρύαλου στο IX βιβλίο τής βιργιλιανής Αίνειάδας (στ. 176-502) καταλήγει σέ όλοκληρωτική καταστροφή καί οί δύο νεαροί άντρες καί επιστήθιοι φίλοι έξοντώνονται. ’Από τήν ερευνά του κειμένου προκύπτει δτι τόσο ό στόχος όσο καί ή μέθοδος πού ίπιστρατεύθηκε γιά τήν έκτέλεση τής έπιχείρησης αυτής δημιουργούν πλήθος έρωτηματικών όσον άφορά στή σκοπιμότητα ένός τέτοιου πολεμικού έργου καί στήν ικανότητα έπιτυχοΰς διεκπεραιώσεώς του. Παράλληλα, τό έπεισόδιο χαρακτηρίζεται από 'ένα κλίμα σαφέστατα ξένο πρός έκεϊνο πού ή ρωμαϊκή παράδοση καί σκέψη θά υιοθετούσε, όλόκληρη δέ ή έπιχείρηση έχει όλοφάνερα έκτελεστεΐ κατά τό χειρότερο δυνατό τρόπο.Τό πρόβλημα γίνεται άκόμα μεγαλύτερο, άν λάβουμε υπόψη μας δύο επιπλέον στοιχεία: τόν άπερίφραστο έπαινο-έπιτάφιο, πού ό ποιητής άπονέμει στό τέλος τού επεισοδίου στούς δύο νεαρούς εκτελεστές αυτής τής έπιχείρησης, άφενός, καί τόν τελείως διάφορο (καί άπολύ- τως επιτυχή) τρόπο, μέ τόν όποιο σχεδιάζεται καί έκτελείται τό πρότυπό της στήν ομηρική Ίλιάδα (Κ.203-579), όπου ό Διομήδης καί ό 'Οδυσσέας άποστέλλονται σέ μιά άριστα σχεδιασμένη κατασκοπευτική έπιχείρηση, άφετέρου. Οί έπαινοι των μελετητών καί τά ένθουσιώδη σχόλιά τους γιά τή συγκινητική άφοσίωση των δύο φίλων δέν είναι, πιστεύω, σέ θέση νά έξηγήσουν τις πολύ φανερές —καί, κατά τήν άποψή μου, ανεξήγητες— άδυναμίες αύτοΰ τού σημαντικού χωρίου τού ρωμαϊκού έπους.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαία ελληνική επική ποίηση, ancient Greek epic poetry
Notes:
This paper was read some time ago (1988) at the Leeds International Latin Seminar held at the University of Leeds, England