Η Χάνα στην αρχαία Τραϊανούπολη : πρόταση αποκατάστασης

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.22, No.1, 2008, pages 581-588

Issue:
Pages:
581-588
Parallel Title:
The building of Chana in ancient Trajanopolis : a proposal for reconstruction
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συντήρηση και αποκατάσταση, Θράκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια