Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2005 : ο αρχαίος οικισμός

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.19, No.1, 2005, pages 187-195

Issue:
Pages:
187-195
Parallel Title:
Excavations at Karabournaki in 2005 : the ancient settlement
Author:
Abstract:
The lack of adequate funding for the fourth year in succession once again determined the form and extent of the excavation at Karabournaki, which was distinctly limited.During the 2005 excavation four sections were investigated, of which three were new (22-83γ, 22-835, 22-845), while the excavation of the fourth (22-94a) had begun in 2004. The main features of the 2005 excavation were parts of residential and storage spaces of the ancient settlement, semisubterranean structures, abundant pottery (both local and imported), and also contemporary structures and disturbances occasioned by various interventions by the army in the course of the 20th century and burials of horses.The pottery that was discovered was noteworthy for its quantity and its provenance from various workshops of the ancient Greek world. Most numerous were the sherds of vessels belonging to the best-known categories of local pottery production, which came not only from Karabournaki itself, but also from workshops around the Thermaic Gulf and the wider area.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες