Ανασκαφικές έρευνες στη Βεριά Νέων Συλάτων Χαλκιδικής

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.19, No.1, 2005, pages 269-277

Issue:
Pages:
269-277
Parallel Title:
Excavation research at Veria of New Sylata, Chalkidiki prefecture
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Χαλκιδική, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και χάρτες