Ποσειδώνες και Αντίγονοι : παρατηρήσεις στη νομισματική μαρτυρία για τη ναυτική δύναμη του Αντιγόνου Γονατά και του Αντιγόνου Δώσωνα

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.9, No.1-2, 1995, pages 235-258

Issue:
Pages:
235-258
Parallel Title:
Poseidons and Antigonoi : remarks on the numismatic evidence for the sea power of Antigonos Gonatas and Antigonos Doson
Section Title:
Μελέτες-Articles
Author:
Abstract:
This paper discusses the dating of the tetradrachms with Poseidon / bow-bearing Apollo on prow issued by a «King Antigonos». After reviewing the discussion so far, from Merker (1960) and Mathisen (1985) to Touratsoglou (1995), the paper is concentrated in the presence of «Poseidon» tetradrachms in the coin hoards, their monograms in relation to those of the «Pan» tetradrachms and, finally, the historic connotations of the «Poseidon» tetradrachm’s iconography. The conclusions of the first part are that the hoard evidence is inconclusive, due to the small number of «Poseidon» tetradrachms and of the hoards containing them, especially in the Balkan peninsula, which is the crucial area for the dating. The comparison of the «Pan» and «Poseidon» monograms seems to suggest that a life-spun larger than the eight years of Antigonos Doson’s rule is required from the «Poseidon» tetradrachm’s relatively numerous monograms. Finally, whereas the iconography of the «Poseidon» type, with its clear connotations of naval victory and preponderance, can be associated neither with Doson’s Carian expedition, nor with any other incident during this king’s reign, every pictorial motif of the coin type seems to correspond with events (and relative propaganda evidenced elsewhere) during Antigonos Gonatas’ reign, more particularly with the situation in the Aegean immediately after Gonatas’ victory near Andros in 245, a date which also suits well the hoard and the monogram evidence.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαιολογική χρονολόγηση, αρχαία νομίσματα , ελληνιστική εποχή, ναυτική ιστορία
Notes:
Η εργασία αυτή είναι αποτέλεσμα ενός μεταπτυχιακού σεμιναρίου νομισματικής υπό τον κ. I. Τουράτσογλου