Βασιλική Σωφρονίου στη Νικήτη : κύριες οικοδομικές φάσεις

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.19, No.1, 2005, pages 359-371

Issue:
Pages:
359-371
Parallel Title:
The Basilica of Sofronius at Nikete : main architectural phases
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
θρησκευτικά κτήρια, Παλαιοχριστιανική εποχή, Χαλκιδική, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και κατόψεις