Έργο συντήρησης τοιχογραφιών στο Άγιον Όρος : η περίπτωση του τρούλου του καθολικού της Ι.Μ. Δοχειαρίου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.18, No.1, 2004, pages 199-212

Issue:
Pages:
199-212
Parallel Title:
Fresco’s conservation at Mount Athos : the case of the vault of katholikon of monastety of Docheiariou
Author:
Abstract:
Through the example of the dome of the katholikon of Docheiariou Monastery, this paper presents the procedures followed when the conservation plan for the wall paintings was being drawn up (archaeological documentation, architectural drawings, digital renderings of the iconographical subjects, record of pathology), together with the problems addressed during the conservation work (consolidation of the substratum, reconstruction of the missing parts, removal of the overpainting and the deposits, aesthetic restoration).The decoration of the dome follows a standard iconographical programme, with Christ Pantokrator surrounded by the heavenly powers, the twelve prophets, and the four evangelists. The frescoes in the Docheiariou katholikon are ascribed to Tzortzis (1568), and an attempt is made to trace the development of his work through comparisons with other works by him. In the course of the conservation work it was found that the prophets in the north side of the dome had been overpainted by an artist who also painted other Athonite works in the final decades of the 17th c.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
θρησκευτικά κτήρια, συντήρηση και αποκατάσταση, Χαλκιδική, συνέδρια , τοιχογραφίες
Notes:
Περιέχει εικόνες και αρχιτεκτονικά σχέδια