Θεσσαλονίκη, οδός Κ. Μελενίκου : η συνέχεια...

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.18, No.1, 2004, pages 269-278

Issue:
Pages:
269-278
Parallel Title:
Thessaloniki, K. Melenikou str. : the continuation...
Author:
Abstract:
In the summer of 2004 a rescue excavation took place at 18, K. Melenikou Str., inside the east wall of ancient Thessaloniki and just to the south of the plot that had been excavated in 2003. Twenty-four burials of various types were investigated, mostly tile-roofed and cist graves, dating to the 1st and 2nd cent. AD. Although only few of them yielded some grave goods, an interesting point was again the revealing of some unusual burial customs, which were detected last year.Thus, at least eight more cases of the so-called «plaster burials» were identified here: shapeless pieces of gypsum with traces of clothing on them suggested that the dead were buried wrapped in shrouds and covered by this material, probably in an attempt to preserve the bodies. Moreover, several tile-roofed graves were placed exactly on the horizontal stone covering of proceeding cist graves, probably implying some kind of relationship among the dead.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και κατόψεις