Σουρωτή 2004 : ανασκαφές στο αρχαίο νεκροταφείο

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.18, No.1, 2004, pages 345-356

Issue:
Pages:
345-356
Parallel Title:
Souroti 2004 : excavations at archaic cemetery
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νεκροταφεία, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και γραφήματα, Περιέχει παράρτημα υπό την Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου με τίτλο: Σουρωτή 2000-2004, το σκελετικό υλικό