[Βιβλιοκριτική] Shreiber, Nicola, The Cypro-Phoenician pottery of the Iron Age, culture and history of the ancient near east, volume 13

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.12, No.1-2, 2003, pages 335-338

Issue:
Pages:
335-338
Section Title:
Βιβλιοκρισίες-Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαία κεραμική, εποχή του Σιδήρου
Notes:
Nicola Shreiber, The Cypro-Phoenician pottery of the Iron Age, culture and history of the ancient near east, volume 13, Brill, Leiden-Boston, 2003, σελ. xxx+409, εικόνες 16, χάρτες εντός κειμένου 25, πίνακες συνοδευτικοί του κειμένου 7 (A-G). ISBN: 9004128549, e-mail: bourogiannis@yahoo.gr