[Βιβλιοκριτική] McInerney, Jeremy, The folds of Parnassos: land and ethnicity in ancient Phokis

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.12, No.1-2, 2003, pages 339-345

Issue:
Pages:
339-345
Section Title:
Βιβλιοκρισίες-Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Φωκίδα
Notes:
Jeremy McInerney, The folds of Parnassos: land and ethnicity in ancient Phokis, Austin University of Texas Press 1999. Σελ. xvi+391, χάρτες 8, πίν. 20. ISBN 0-292-75229-6., e-mail: giorgoszachos@hotmail.com