[Βιβλιοκριτική] Clavel-Lévêque, M.; Orejas, A. (επιμ.), Atlas historique des cadastres d' Europe II

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.12, No.1-2, 2003, pages 365-367

Issue:
Pages:
365-367
Section Title:
Βιβλιοκρισίες-Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ευρώπη, γεωργία, κτηνοτροφία
Notes:
M. Clavel - Lévêque - A. Orejas (επιμ.), Atlas historique des cadastres d’Europe II, Commission Européenne, Action COST G2, Λουξεμβούργο, OPOCE 2002. ISBN 92 824 1228 3